Aandacht geven aan de mens in zijn geheel vormt het uitgangspunt van holistische massage. Veel masseurs hebben als voornaamste doel “het lichaam” te behandelen. Echter, ons lichaam is geen losstaand apparaat dat al dan niet “toevallige” gebreken vertoont. Ons lichaam zegt alles over onszelf en vertegenwoordigt onze gevoelens, gedachten, ervaringen en sociale relaties. Uw lichaam is een spiegel. Als u lichamelijk goed in u vel zit heeft dit invloed op uw psychische en sociale functioneren en andersom. Voor langdurige, blijvende veranderingen is het nodig om verder te kijken dan alleen de lichamelijke klacht.

 

De nadruk tijdens de behandeling ligt op ervaren en niet op veranderen. Bewustwording is waar het om gaat. U zult merken dat als u leert met liefdevolle aandacht naar uw lichaam te luisteren er als vanzelf wezenlijke positieve veranderingen doen plaatsvinden.